Çağrı (türkçe)

SAĞA KARŞI BİRLİK OLALIM – DAYANIŞMACI BİR AVRUPA İÇİN

Haziran 2024’te Avrupa Birliği’nin 27 üye devletinde yeni bir Avrupa Parlamentosu seçilecek. AB’nin birçok ülkesinde son yıllarda aşırı sağ partilere büyük destek sağlandı. Demokratik spektrum partileri de popülist anlatımlar yayıyor ve insanların arasındaki ahengi bozuyor. Almanya burada bir istisna değil.

Dayanışmacı bir Avrupa – Yoksulluğa Karşı!

Çoklu krizlerin yaşandığı dönemler AB’deki insanları zorluyor. AB ülkelerinde neredeyse insanların %17’si yoksulluk içinde yaşarken, AB’de zenginlerin varlıkları 2019’dan bu yana sürekli arttı. Zenginler her zaman daha da zenginleşiyor. Aynı zamanda hükümetler, muhtaçlara verilen desteği azaltıyorlar. Almanya’da çocuk ve gençlik yoksulluğu rekor seviyede. 2023 yılında, Almanya’da her beş çocuktan biri, yani 3 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. AB genelinde ise bu sayı neredeyse yirmi milyon çocuğu buluyor. Avrupa’daki yoksulluğun nedenleri ortadan kaldırılabilir, ancak iktidardaki birçok parti bu yoksulluğu azaltmak için yeterli çaba göstermiyor. Bu, aşırı sağ partileri güçlendiriyor. Gerçek yoksulluk nedenlerini etkili bir şekilde ortadan kaldırmak yerine; göçmenler, iklim değişikliği veya yoksul insanlar bundan sorumlu tutuluyor. Acil yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı bu kışkırtıcılığı sonlandıralım.

İnsan hakları ve dayanışmacı bir Avrupa için – Kapanma planlarına Karşı!

2023 yılında, dünya genelinde 110 milyon insan savaş, terör, açlık ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı ülkelerini terk etti. Çoğunluğu Avrupa dışında sığınma arıyor. Buna rağmen AB, daha da kapanmak istiyor ve sığınmacılara güven içinde bir yaşamı reddediyor, oysaki bunun için gerekli kaynaklarlar mevcut.
AB, sığınmacılar için zorunlu ve insan haklarına saygılı bir korumayı sağlamak için hazır değil. Sağcı partiler daha da ileri giderek, AB’nin tamamen kapanmasını ve sığınma hakkının kaldırılmasını talep ediyor.
Bunu kabul etmiyoruz. Biz, şiddet, zulüm, yoksulluk veya açlıktan kaçmak zorunda kalan tüm insanlar için güvenli bir liman olması gereken bir Avrupa talep ediyoruz. Sığınmacılarla dayanışma içindeyiz ve sığınma hakkına yapılan saldırılara karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda, savaş, baskı, zulüm, yoksulluk veya iklim felaketi gibi kaçış nedenlerine karşı mücadele edilmesini talep ediyoruz.

Dayanışmacı, açık ve renkli bir Avrupa – Herkes için!

Biz, herkesin içinde kökeninden, cildinin renginden, inancından, yaşam tarzından ve cinsel kimliğinden bağımsız olarak iyi ve bedensel olarak özerk yaşayabilecekleri bir Avrupa istiyoruz.
Tüm demokratları Avrupa Parlamentosu seçiminden bir hafta önce bizimle sokaklara çıkmaya ve dayanışmacı, açık ve renkli bir Avrupa için gösteri yapmaya çağırıyoruz. 9 Haziran’da Avrupa Parlamentosu seçimine gidin, oyunuzu demokrasi için kullanın ve demokrasiyi savunun!

Cumartesi, 1 Haziran 2024 saat 12:00
Bochum Merkez Tren İstasyonu